Skip to content

Mūsu skolas – Mūsu māju Māmiņdienas/ Ģimenes svētku koncerts

Paldies, paldies, māmulīt,
Par pacietību uzklausīt,
Par laiku, kuru devi man,
Par vārdiem, kuri sirdī skan…

Mūsu skolas – Mūsu māju Māmiņdienas/ Ģimenes svētku koncerts/ svētbrīdis Kuldīgas Sv. Annas ev. lut. baznīcā ir brīnišķīgi izskanējis!
Paldies Jums un Mums par kopā būšanu!
Mīļu un burvīgu, Jums, mūsu māmiņas, svētdienu – Mātes dienu!