Skip to content

Mūsu skolēni projekta ietvaros pavada nedēļu Viļņā!

Mūsu skolas skolēni šī gada oktobrī, kā viena no pirmajām projekta komandām, pavadīja vienu nedēļu Viļņā, VDU licėjus „Sokratus“ skolā, saistībā ar dalību skolēnu apmaiņas programmu NordPlus junior nr. NPJR-2022/10030 projektā “Digitālā izglītība un ilgtspējība skolās 21. gs.”. 💻💚

Projekta mērķis ir motivēt skolēnus jēgpilni izmantot digitālos rīkus mācību procesa vajadzībām, tos apgūstot caur dažādām āra aktivitātēm, kas sekmē domāšanu par ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

Lielu paldies sakām Vilnius lyceum Sokratus of VMU skolai, un viņu koordinatorei Grazina Ozarovskyte par viesmīlīgu un sirsnīgu uzņemšanu kaimiņvalstī. 🇱🇹🤍

Mazs ieskats no pieredzēta Viļņā