Skip to content

PACEL PASAULI

24.februārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 9.klašu skolēniem tika organizēta praktiska nodarbība pašnovērtējuma veikšanā un karjeras lēmumu pieņemšanā ”Pacel pasauli!” Nodarbību vadīja biedrības ”Jauniešu akadēmija” dibinātāja un vadītāja Dace Briede-Zālīte. Foto redzami 9.a klases skolēni un nodarbības vadītāja.