Skip to content

MIĶEĻDIENAS JAMPADRACIS

“Miķelītis bagāts vīrs, tas atnāca pilnu roku!”  Pirmsskolas un sākumskolas rudens izdarības Mūsu skolā- Mūsu mājās!