Skip to content

Pārstāv skolu projektā #incluDLschools Spānijā

Kuldīgas 2.vidusskolas kolektīvs ir uzsācis dalību Erasmus+ projektā “ Iekļaujoša izglītība/skola”. Šo projektu vada Spānijas organizācija CONCEMFE ( Spānijas konfederācija cilvēkiem ar fiziskām un mentālām problēmām). Projekta ietvaros CONCEMFE kopā ar Madrides Universitāti, kurām ir milzīga pieredze iekļaujošas izglītības procesu pilnveidošanā, iepazīstinās projekta partnerus ar iekļaujošas izglītības metodoloģiju ( Universal Design of Learning un Service Learning) un rīkiem. Ļoti ceram, ka mūsu skola, kas realizē iekļaujošo izglītību, projekta realizēšanas gaitā gūs jaunas atziņas un metodes, kā labāk izglītot bērnus ar mācīšanās un valodas traucējumiem. Projektā piedalās Madrides Universitāte, Anamuras (Turcija) Izglītības departaments, organizācija Innovation Frontiers no Grieķijas, Anamuras vidusskola, Podstavovas (Polija) katoļu skola un Kuldīgas 2.vidusskola. Projekts ilgs 3 gadus. Šī gada 16.un 17.jūnijā Madridē notika projekta plānošanas sanāksme , kurā piedalījās Kuldīgas 2.vsk.direktore Guntra Buivida un angļu val.skolotāja un projekta koordinatore Ligita Plāte. Tikšanās laikā tika diskutēts par iekļaujošu izglītību un apspriesta projekta realizēšanas gaita.Tikšanos atklāj Juan Garaz Olmo, Spānijas Izglītības departamenta direktors un vada galvenā projekta koordinatore Remedios Ortiz. #includlschools

Vairāk