Skip to content

Pasākums „Es būšu pirmklasnieks”

Tradicionāli maija beigās uz skolu tiek aicināti topošie pirmklasnieki un viņu vecāki, lai iepazītos ar skolu, tās piedāvājumu, audzinātājiem, administrāciju un atbalsta speciālistiem.

Šogad 28.maijā uz tikšanos tika aicināti tikai vecāki, dažādos laikos, nelielās grupās, ievērojot distancēšanos un noteikumus.

Mēs priecājamies, ka pasākumā piedalījās gandrīz visi topošo pirmklasnieku  vecāki.  Vecāki ieguva derīgu informāciju par:

  • skolas esošo un plānoto fizisko vidi (skolas direktore Guntra Buivida);
  • mācību pocesa  norisi un ārpusstundu aktivitāšu iespējām un daudzpusību (direktores vietniece izglītības jomā  Inita Embrekte);
  • pirmklasnieku psiholoģisko gatavību skolai ( skolas psiholoģe Dace Giela);
  • speciālā pedagoga atbalstu mācību procesā (speciālais pedagogs Līga Kuršinska);
  • mācību satura novitātēm  (klašu audzinātāji-Sintija Krastiņa, Aiga Amoliņa un Anita Ozoliņa).

KULDĪGAS 2.vidusskolas administrācija

   TURPINA  AICINĀT  VECĀKUS  (kuri vēl to nav paspējuši), 

 PIETEIKT SAVUS BĒRNUS UZ  1.KLASI līdz š.g. 20.AUGUSTAM.

 Esiet vienmēr gaidīti MŪSU SKOLĀ-MUSU MĀJĀS!