Skip to content

Pateicības diena THANKSGIVING DAY 2017

Pateicības diena ir valsts svētki ASV un Kanādā. ASV pateicības diena tiek svinēta novembra ceturtajā ceturtdienā (šogad 23.nov.), bet Kanādā tos atzīmē oktobra otrajā pirmdienā. Šajā dienā ir pieņemts ieturēt īpaši gatavotas pusdienas ģimenes lokā un izteikt pateicību viens otram. Šogad aizsākām jaunu tradīciju Kuldīgas 2.vidusskolā PATEICĪBAS DIENAS atzīmēšanu, lai sirsnīgi pateiktu paldies par to, kas mums ir. Kā vēsta kāds no Pateicības dienas vēlējumiem, ja nespēsi priecāties un teikt paldies par to, kas tev ir, visdrīzāk prieku un pateicību tev nenesīs arī nākotnē iegūtais. Piektdien, 24.novembrī vidusskolēni gatavoja Pateicības dienas uzkodas un aktivitātes klases stundas laikā 1.-9.klašu skolēniem. Vidusskolēnu uzdevums bija pastāstīt skolas biedriem, kas ir Pateicības diena, kad un kāpēc to atzīmē, kādas ir šo svētku tradīcijas ASV. Kā atzina pamatskolēni, stundas bija interesantas gan neierastās stundas tēmas dēļ, gan arī tādēļ, ka tās vadīja skolēni.