Skip to content

Projekts “Reading circle”

Šogad jau otro gadu piedalāmies izdevniecības Pearson un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas organizētajā projektā Reading Circle (Lasīšanas aplis). Projekts ilgst 8 mēnešus. Katru mēnesi skolēni izlasa vienu adaptētu grāmatu angļu valodā. Projektā piedalās 8 Latvijas skolas, un grāmatas ceļo pa apli. Projekta mērķis ir motivēt skolēnus lasīt interesantas grāmatas, tādējādi uzlabojot viņu lasītprasmes un paplašinot redzesloku. Projektu skolā vada skolotaja Ligita Plāte, un tajā piedalās 6.A-2 un 5.A klases.