Skip to content

Projektu dienas 2017

Šajā mācību gadā Projektu nedēļa mūsu skolā ir saistīta ar skolēnu pētniecisko darbību, virstēma ”Latvijai – 100”. Projektu dienas organizējam nevis visas pēc kārtas, bet 2-2-1.
Projektu dienās 18.-19.decembrī skolēni izvēlējās pētnieciskā darba tēmu, saskaņojot to ar darba vadītāju, strādāja ar informācijas avotiem, veidoja pētījuma ievaddaļu.
Pēc tam skolēni 1 mēnesi strādās patstāvīgi darba vadītāja netiešā uzraudzībā un nākamājās projektu dienās 24.-25.janvārī kopā ar darba vadītāju notiks darbs pie PD teorētiskās un praktiskās daļas izstrādādes. 2.martā plānota PD prezentācija.
9. un 12. klases Projektu dienu laikā veic eksāmenu darbu izmēģinājumu eksāmenu priekšmetos.
Fotogrāfijās redzama 4.b klase projektu dienu laikā, strādājot ar tēmu “Profesijas Latvijā agrāk un tagad.” Skolēni iepazīst un prezentē savu vecāku profesijas, iepazīstas ar profesiju katalogu un iztēlojas savas nākotnes profesijas. 19.decembrī skolēni apmeklēja Kuldīgas bibliotēku, kur nodarbībā “10×10= grāmata LV” iepazina A. Kronenberga darbu “Sprunguļmuižā gadatirgus” un, iejūtoties grāmatas varoņu lomās, mazliet iepazina arī aktiera profesiju.
Fotogrāfiju autore – 4.b klases audzinātāja Sanita Miltoviča.