Skip to content

PROJEKTU DIENAS

5. un 6.martā Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni iepazīstināja ar šajā mācību gadā projektu dienās paveikto. Fotogrāfijās sākumskolas skolēnu projektu prezentācijas.