Skip to content

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 2018

11. APRĪLĪ Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 7.-11.klašu skolēniem. Šī gada tēma ”Mēs zinām, kas mēs esam, bet nezinām, par ko spējam kļūt” (V.Šekspīrs). Skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija.

Vērtēšanas kritēriji: Temata formulējums Runas uzbūve Uzstāšanās spilgtums Valodas līdzekļu bagātība Neverbālie izteiksmes līdzekļi Stāja un runas etiķete Prasme atbildēt uz jautājumiem

Konkursa žūrijas komisijas lēmums – dalībai novada publiskās runas konkursā izvirzīt šādus skolēnus: PĒTERI GENRIHU, 8.A ANNU ELĪZU DONIŅU, 9.A ROMIJU VĀRPIŅU, 9.A ELĪNU JANKOVSKU, 11.

PALDIES VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM PAR DROSMI UN PEDAGOGIEM PAR SKOLĒNU SAGATAVOŠANU, VEIKSMI VISIEM NOVADA KONKURSĀ!