Skip to content

Robotikas nodarbība Ventspilī

3.decembrī 5.a klases skolēni kopā ar audzinātāju ANDU SVILPI un datorikas skolotāju MARIJANU KONDRATJEVU bija devušies uz Ventspils augstskolu, lai piedalītos robotikas nodarbībā. Skolēnu uzdevums bija izveidot mikroshēmu. Robotikas nodarbības 5.-7.klašu skolēniem un fizikas nodarbības 8.-12.klašu skolēniem sadarbībā ar Ventspils augstskolu turpināsies arī nākamajā semestrī, tās notiek ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvros. No janvāra piedāvājam ROBOTIKAS PULCIŅA NODARBĪBAS mūsu skolas skolēniem, kuriem ir interese par tehniskajām zinātnēm, patīk konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. Skolēnus, kam patīk domāt un darboties praktiski, aicinām pieteikties dalībai pulciņā pie klases audzinātāja vai datorikas skolotājiem. Nodarbības notiks otrdienās un trešdienās pēc stundām kab.2-13, nodarbības vadīs informātikas skolotājs JURIS KRAMĒNS.