Skip to content

ROBOTIKAS NODARBĪBA

4.aprīlī ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 4.-6.klašu audzēkņi piedalījās robotikas nodarbībā Ventspils augstskolā. Nodarbības gaitā skolēni izgatavoja skārienjūtīgu gaismas slēdzi un zobu birstes robotu.