Skip to content

Skaļā lasīšana mūsu skolā!

25.01.2022. Kuldīgas 2.vidusskolā notika konkurss „Skaļā lasīšana”. 5.a klases skolēni bija sagatavojuši stāstījumu par grāmatu un to lasīja priekšā gan klasei, gan vērtēšanas komisijai. Šogad tika lasītas gan latviešu autoru grāmatas,  piemēram, V.Rūmnieka Ozola grāmata,  gan tulkotā literatūra. Skolēni lasīja fragmentus, kas rosināja citiem  izlasīt visu grāmatu. Visi skolēni bija rūpīgi gatavojušies.

            Atzinība Tomasam Gausmanim, Amandai Gulbei, Rozālijai Lindenblatei un Rolandam Vīķim.