Skip to content

Skaļās lasīšanas konkurss Kuldīgas 2. vidusskolā

Laika posmā no 5.-9.novembrim skolas bibliotekāre I.Hartmane sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām I.Pūlmani un A.Svilpi Kuldīgas 2.vidusskolā organizē SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSU 5.-6.KLAŠU SKOLĒNIEM. Kas ir SKAĻĀ LASĪŠANA?
Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sacensība 11 – 12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēni visā valstī. Sacensību metodika aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasīšanas čempions. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.
FOTOATTĒLOS 5.a klases skolēni.

FOTOATTĒLI