Skip to content

Skolēni iepazīst profesijas

15.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolā skolēni iepazīst profesijas. Karjeras attīstības atbalsta pasākums ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 1. klašu skolēniem “Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”. Nodarbību vadīja IK Dekoru Meistars vadītāja Inta Lagzdeniece.