Skip to content

“Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt.”

4. un 5. janvārī Kuldīgas 2.vidusskolas pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides seminārā “Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt.” Seminaŗu vadīja lektore Anda Pēkšēna.
Anda Pēkšēna ieguvusi maģistra grādu vadības zinībās LU. Apmācību sfērā strādā jau kopš 2000. gada. Organizējusi vairāk nekā 150 vienas un vairāku dienu seminārus apmācības un treniņus. Četru gadu laikā piedalījusies 47 supervīziju grupās kā supervizora asistente un organizējusi119 grupas.
Semināra mērķis – dot iespēju ikvienam cilvēkam apzināt savas vērtības un to ietekmi uz profesionālo dzīvi, ikdienas lēmumu pieņemšanu un savstarpējām attiecībām. Pedagogiem bija iespēja gan klausīties lekciju, gan diskutēt pāros un grupās, darboties praktiski, gan piedalīties citās radošas aktivitātēs un saņemt individuālas konsultācijas.
Vērtības ir mūsu virzītājs un ierobežotājs. Saka, „vērtīgs cilvēks.”, kas ir šī vērtība? Cena?
Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apzināties savas vērtības un izkristalizēt savu vērtību hartu, saprast, kā manas personīgās vērtības ietekmē manas izvēles, uzvedību un
profesionālās prasmes? Kā manas profesionālās vērtības izpaužas manos uzskatos? Kas notiek tad, ja pieņemam lēmumus ārpus mūsu vērtību skalas? Galvenie profesionālās izaugsmes virzītājspēki – motivācija un personiskie mērķi būt, darīt un sasniegt!