Skip to content

“Teci, teci valodiņa!”

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā no 20.02.2023.-24.02.2023. notika glītrakstīšanas konkurss pirmsskolas grupiņās un sākumskolas klasēs “Teci, teci valodiņa!”

24.02. tika apbalvoti  skolēni divās grupās:

1. “Simpātijas balva” (balsoja paši skolēni);

2. “Glītākais rakstītājs” (noteica skolas žūrija, pēc nolikuma).