Skip to content

VECĀKU PĒCPUSDIENA

AICINĀM VECĀKUS PIEDALĪTIES VECĀKU PĒCPUSDIENĀ UN SKOLAS PADOMES SANĀKSMĒ!
Piedāvājam iespēju tikties un nesteidzīgi aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem,
klašu audzinātājiem un skolas administrāciju.
Uz tikšanos skolā!