Skip to content

Latvijai 100! Zvaigžņotais ceļojums

PATRIOTU NEDĒĻAS kulminācija Kuldīgas 2.vidusskolā 16.novembrī sākās jau rīta agrumā ar iedegtām sarkanbaltsarkanām svecīšu liesmiņām pie skolas parādes durvīm. Turpinājās Kuldīgas Sv. Annas ev. lut. baznīcā ar Latvijas simtgadei veltītu svētku koncertu, kura gaitā kopā ar pasākuma vadītājiem izstaigājām Latvijas vēstures līkločus, iededzot atmiņu zvaigznes un pieminot tos, kas sevi ziedojoši mūsu valsts brīvības un neatkarības vārdā. Koncertā uzstājās skolas koris, ansamblis, deju kolektīvs, PII grupa. Dziesmu dziedāja un svētku uzrunu teica mācītājs un mūsu skolas skolotājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Skolas direktore Guntra Buivida vēlēja visiem gaišus un priecīgus svētkus. Tradicionāli valsts svēku svinīgajā pasākumā tika sumināti Lāčplēša 2018 titula ieguvēji dažādās vecuma grupās, šogad Lāčplēšiem pievienojās arī Laimdotas. Pasākuma organizatores skolotājas BAIBA MATEVIČA un JANA PAIPA. DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

SKATĪT VAIRĀK