Skip to content

LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTS SVĒTBRĪDIS KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ

Ar svētbrīdī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 17.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā izskanēja patriotu nedēļa. Svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics: ”Latvijas simtgadu jubilejas gaidās mēs rosāmies un plānojam grandiozas svinības, taču šis ir arī laiks, lai izvirzītu pašiem sev jaunus mērķus un vienotos, kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā ļaus Latvijai pastāvēt un attīstīties kā jēgpilnai valstij arī nākamos simt gadus”. Skolas direktore Guntra Buivida svinīgajā uzrunā klātesošajiem atgādināja: ” Lai gan dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks, kad tiek svinēta valsts dzimšanas diena un pasniegtas dāvanas”. Patriotu nedēļu skolā tradicionāli aizsāk Lāčplēša dienai veltītie piemiņas pasākumi, atceres brīdis Annas kapos un titula LĀCPLĒSIS 2017 gadskārtējā izcīņa 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. un 9.-12.klašu grupās. Jau trešo gadu zobenu nosargāja un Lāčplēša titulu izcīnīja 12.klases skolēns RAITS OTO IMMERS! Pateicību, skolas stiprākā puiša rokasspiedienu un sporta skolotāja Arvja Sprudes vēlējumu: ”Pie sasniegtā neapstāties un tiekties pēc jaunām uzvarām”, saņēma visi Lāčplēša 2017 izcīņas dalībnieki. Uz tikšanos ”Gasmas ceļā”! Iedegsim svecītes, lai līksmi un svinīgi atzīmējam savas valsts dibināšanu!