Skip to content

PĀRSTĀVJI NO LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMA

5.aprīlī Kuldīgas 2. vidusskolā pie 9.klašu skolēniem ESF karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros viesojās pārstāvji no Liepājas valsts tehnikuma, lai topošos 9.klašu absolventus iepazīstinātu ar tālākizglītības iespējām šajā mācību iestādē.